Start > Skrivhandledning

Skrivhandledning

Färgpennor

Vill du bli en bättre skribent?

Det har blivit allt viktigare att vara en duktig skribent. Att behärska det skrivna ordet kan faktiskt vara skillnaden mellan framgång och misslyckande när till exempel en organisation ska göra sig hörd i det mediebrus som blivit allt högre i dag.

Det är inte lätt att se bristerna i sin egen text. Det beror ofta på att jag själv vet syftet med texten och vilka tankar jag hade när jag skrev den. Men den kunskapen har inte läsaren. Det betyder att du riskerar att inte nå fram med ditt budskap.

Det kan också vara så att du varken ser det som är bra eller mindre bra i din text. Då är det värdefullt att ta hjälp av en erfaren skrivhandledare som kan hjälpa dig att utvecklas till en ännu bättre skribent.

Det är inte heller så lätt att ta emot synpunkter på sitt sätt att skriva, eftersom språket är en del av ens personlighet. Det är en viktig insikt för mig som skrivhandledare att vara ödmjuk inför. Det gäller också insikten att skrivhandledning bygger på en dialog mellan två parter med olika utgångslägen.

Så här jobbar jag med din text tillsammans med dig:

  • Jag lyfter fram det som är bra.
  • Jag visar vad du kan behålla.
  • Jag tar upp det som är oklart.
  • Jag ger dig råd om hur du kan förbättra texten.

Vill du veta mer i detalj hur en personlig skrivhandledning går till? Välkommen att kontakta mig för mer information!

 

Så här tycker några personer som jag skrivhandlett:


"Jag tycker att det har varit mycket roligt och givande att få skrivhandledning. Det har fått mig att stanna upp och försöka tänka på att skriva enklare och tydligare." 
(Karin, myndighetsskribent)

"Att kunna använda Barbro som "bollplank" när jag skriver en text är en oerhörd tillgång för mig." 
(Monica,  myndighetsskribent)

Z-text
Barbro Zetterberg
Valtorp Junkergården 8
521 96 Falköping
Telefon: 070-590 85 57
E-post:  barbro@z-text.se 
Webb: www.z-text.se
Har FA-skatt

admin »