Start > Bemötande

Bemötande

bemötande

Oftast förknippar vi bemötande med ett personligt möte eller ett telefonmöte. Men lika viktigt är att ge ett bra skriftligt bemötande där mottagaren känner sig sedd och respekterad. Det är en utmaning eftersom en skriven text ofta är en envägskommunikation.

Att ge ett bra bemötande är A och O för att bygga en framgångsrik organisation där kunderna känner förtroende för organisationen. Kunder vill nämligen känna sig som unika och viktiga partners i alla typer av kommunikationskanaler som organisationen använder. Jag är övertygad om att det synsättet kommer att bli ännu betydelsefullare i framtiden och därmed ett viktigt konkurrensmedel.

Jag har jobbat med det skriftiga bemötandet under lång tid och skaffat mig värdefulla erfarenheter som jag gärna delar med mig av. Jag skrev också min kandidatuppsats om Skatteverkets skriftliga bemötande som du hittar som en länk under Aktuellt. Allt detta betyder att jag kan hjälpa din organisation med råd om hur ni skriver både enkelt och begripligt samtidigt som ni ger ett bra bemötande.

Välkommen att höra av dig så berättar jag mer om mina tjänster!

 

Aktuellt

Ladda ner min kandidatuppsats om Skatteverkets skriftliga bemötande på lnu.se.


Z-text
Barbro Zetterberg
Valtorp Junkergården 8
521 96 Falköping
Telefon: 070-590 85 57
E-post:  barbro@z-text.se 
Webb: www.z-text.se
Har FA-skatt

admin »