Start > Om Z-text

Om Z-Text

barbrobild.jpg

Examinerad språkrådgivare och textvårdare

Jag heter Barbro Zetterberg och driver företaget Z-text som startade hösten 2012. Dessförinnan arbetade jag heltid som språkutvecklare på Skatteverket under sex år. 

Jag är examinerad språkrådgivare och textvårdare från Linnéuniversitet i Växjö där jag tog min filosofie kandidatexamen i svenska språket med inriktning mot språkrådgivning och textvård. Min kandidatuppsats handlar om Skatteverkets skriftliga bemötande (se länk till uppsatsen under Aktuellt).  

Jag är också ekonom och behörig gymnasielärare i administration. Efter min lärarexamen har jag bland annat läst svenska språket (60 hp), svenska språket med inriktning mot språkrådgivning och textvård (60 hp) samt  litteraturvetenskap, kreativt skrivande (60 hp).

Sex år som språkutvecklare på Skatteverket

Från hösten 2006 till augusti 2012 arbetadet jag heltid som språkutvecklare på Skatteverkets västra region. Arbetet innebar att jobba med allt från språkgranskning till att ta fram nya utbildningar och sedan genomföra dem. Jag har också deltagit i centrala språkprojekt. Innan dess var jag kontorschef på Skatteverket under tio år och dessförinnan sektionschef under fyra år. Jag har också jobbat som skattehandläggare. Som kontorschef ledde jag flera projekt.

"Skriva på myndighet" – ett utbildningsmaterial hos Språkrådet

Jag har tagit fram skrivutbildningen "Skriva på myndighet" tillsammans med tre kollegor från andra myndigheter. Skrivutbildningen ligger på Språkrådets webbplats isof.se (länk till utbildningen under Aktuellt).

Stort språkligt engagemang

Fram till mars 2015 var jag ordförande i Föreningen Språkrådgivning och textvård som är en språklig yrkesförening. Därutöver är jag medlem i Samspråk, en förening som jobbar med språkvård inom offentlig förvaltning. För tillfället är jag också revisor i Samspråk. Jag håller mig uppdaterad inom mitt arbetsområde genom att bland annat delta fysiskt eller digitalt på språkkonferenser och genom aktuell språklitteratur på papper och webb.

Vill du ha referenser?

Jag har som policy att inte lägga ut namnen på mina kunder, men skickar gärna referenser på begäran. 

Ideella uppdrag – vägar och hundar  

Jag är ordförande i en vägförening och skriver då och då krönikor i Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Bulletinen.

Jag är engagerad i hundklubbar sedan många år där jag haft uppdrag som styrelseledamot, medlemsansvarig, adjungerad mötessekreterare för en huvudstyrelse, sekreterare vid Fullmäktigemöten, sammankallande i valberedning och som webb- och Facebookredaktör. Jag korrekturläser också medlemstidningar för den ideella sektorn och översätter hundartiklar då och då. Jag har också varit språkvän åt en irakisk familj.

En aktiv fritid

På den fritid som blir över aktiverar jag mig själv och vår strävhåriga tax med promenader, viltspår, Nosework och en och annan utställning. I övrigt gillar jag att lära nytt, läsa och se på film.

Aktuellt

Kandidatuppsats "Skatteverkets skriftliga bemötande: En fallstudie av ett bra skriftligt bemötande i momsbeslut". Läs uppsatsen på lnu.se.

Utbildningsmaterial

"Skriva på myndighet". Ladda ner materialet på Språkrådets webbplats.

Z-text
Barbro Zetterberg
Valtorp Junkergården 8
521 96 Falköping
Telefon: 070-590 85 57
E-post:  barbro@z-text.se 
Webb: www.z-text.se
Har FA-skatt

admin »