Start > Om Z-text

Om Z-Text

barbrobild.jpg

Examinerad språkrådgivare och textvårdare

Jag heter Barbro Zetterberg och driver företaget Z-text. Jag är examinerad språkrådgivare och textvårdare från Linnéuniversitet i Växjö där jag tog min filosofie kandidatexamen i svenska språket med inriktning mot språkrådgivning och textvård. Min kandidatuppsats handlar om Skatteverkets skriftliga bemötande (se länk till uppsatsen under Aktuellt).  

Jag är också ekonom och behörig gymnasielärare i administration. Efter min lärarexamen har jag bland annat läst svenska språket (60 hp), svenska språket med inriktning mot språkrådgivning och textvård (60 hp) samt  litteraturvetenskap, kreativt skrivande (60 hp).

Sex år som språkutvecklare på Skatteverket

Jag har arbetat heltid sex år som språkutvecklare på Skatteverkets västra region fram till augusti 2012. Arbetet innebar att jobba med allt från textgranskning till att ta fram nya utbildningar och sedan genomföra dem. Jag har också deltagit i centrala språkprojekt. Innan dess var jag kontorschef på Skatteverket under tio år och dessförinnan sektionschef under fyra år. Jag har också jobbat som skattehandläggare. Som kontorschef ledde jag flera projekt.

"Skriva på myndighet" – ett utbildningsmaterial hos Språkrådet

Jag har tagit fram skrivutbildningen "Skriva på myndighet" tillsammans med tre kollegor från andra myndigheter. Skrivutbildningen ligger på Språkrådets webbplats »

Stort språkligt engagemang

Fram till mars 2015 var jag ordförande i Föreningen Språkrådgivning och textvård som är en språklig yrkesförening. Därutöver är jag medlem i Samspråk, en förening som jobbar med språkvård inom offentlig förvaltning.  Jag håller mig uppdaterad inom mitt arbetsområde genom att bland annat delta på språkkonferenser arrangerade av Språkrådet och universitet och högskolor och genom aktuell språklitteratur på papper och webb.

Många ideella uppdrag – från vägar, hundar till språkvän

Jag är ordförande i en vägförening och skriver kåserier och krönikor i Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Bulletinen. Jag har varit engagerad i Skaraborgs Taxklubb under många år, bland annat som styrelseledamot, medlemsansvarig och som webbredaktör. Jag var Facebookredaktör för Svenska Taxklubben under cirka tre år fram till juni 2017 som jag även tog fram en ny taxbroschyr till under 2015 (uppdaterad 2017). Jag korrekturläser också medlemstidningar för den ideella sektorn. Då och då skriver jag artiklar om taxar eller vägar både på webb och i tidning. Slutligen har jag varit språkvän åt en irakisk familj.

En aktiv fritid

På den fritid som blir över aktiverar jag mig själv och våra två strävhåriga taxar med promenader, viltspår och nosework. I övrigt gillar jag att lära nytt, läsa och se på film.

Aktuellt

Kandidatuppsats: "Skatteverkets skriftliga bemötande: En fallstudie av ett bra skriftligt bemötande i momsbeslut". Läs uppsatsen lpå lnu.se.

"Skriva på myndighet". Ladda ner materialet på Språkrådets webbplats.

Z-text
Barbro Zetterberg
Valtorp Junkergården 8
521 96 Falköping
Telefon: 070-590 85 57, 0515-31283
E-post:  barbro@z-text.se 
Webb: www.z-text.se
Har FA-skatt

admin »